Política de privacitat

La present Política de Privacitat estableix els termes en què https://www.codeccoop.org usa i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris al moment d’utilitzar el seu lloc web. La informació personal recollida a través del web https://www.codeccoop.org només es farà servir d’acord amb els termes d’aquest document. No obstant això, aquesta política de privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada.

Responsable del tractament de les teves dades personals

Dades obtingudes

El nostre lloc web, a través del formulari de contacte o dels correus electrònics posats a disposició, podrà recollir les dades personals que proporcioni a través d’aquests mitjans. El nostre lloc web empra la informació per tal de proporcionar el millor servei possible, particularment recollim dades de contacte per poder respondre a les demandes rebudes a través del nostre formulari web.

Drets de l’usuari

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si Còdec té emmagatzemats seves dades.

Les persones interessades tenen dret a:

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si s’escau, a sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaries per als fins que van ser recollides.

Conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran: